Skapa tillväxt med oss

Tillväxt är inte ett sprinterlopp. Snarare ett maraton – som kräver en långsiktig och medveten satsning. För att lyckas måste du vara beredd på att det ständigt dyker upp nya utmaningar. 

Vi har hjälpt hundratals små och stora företag att tänka, skapa, öka och säkra sin tillväxt. Genom åren har vi utvecklat en nära relation med många ägare och ledare med höga ambitioner om tillväxt.

Du kan bli en snabbväxare

Långa relationer

Vi får ofta förtroendet att arbeta kontinuerligt med våra kunder och agera i takt med att de möter olika utmaningar. Ibland i konkreta projekt. Ofta som bollplank och stöd för ägare, styrelse eller VD.

Vår verktygslåda

I vår verktygslåda har vi personliga erfarenheter från flera tillväxtresor samt vårt unika koncept som bygger på forskning, kunskap och insikter från över 30 års arbete med tillväxtföretag. Vi kan därmed erbjuda de processer, verktyg, system och metoder du kan tänkas behöva för att bli en snabbväxare.

Konkret arbetssätt

Vårt arbetssätt är konkret, jordnära och inriktat på handling. Vi utmanar ständigt dig som uppdragsgivare att tänka och agera annorlunda. Precis som snabbväxarna gör.

Vi arbetar till exempel med följande frågor och uppdrag

Rådgivare till Ägare och VD

Planer och strategier för tillväxt

Styrning med hjälp av ledstjärna och värderingar

Aktivt styrelsearbete och advisory boards

Utveckling av högpresterande ledningsgrupper

Ägardirektiv och ägarkonflikter

Verktyg för ekonomistyrning, nyckeltal och budgetering

Internationalisering och nya marknader

Ta hjälp av våra tillväxtskapare