Här kan du ladda ner material och beställa våra böcker

Nedladdningar och böcker

Om Ahrens i Di Scale Up

Läs intervjun med våra tillväxtskapare och få inspiration till nästa steg.

Ladda ner
Artikel i VD tidningen

Läs artikel av Lars Westerlund där han intervjuat Michael Engström från Ahrens om uppföljning och målstyrning.

Ladda ner

Nittionio regler för tillväxtskapare

En regelbok för dig som vill skapa lönsam, uthållig och snabb tillväxt

I boken sammanfattas på ett inspirerande och lättillgängligt sätt aktuell forskning inom området, generöst illustrerad med exempel ur verkligheten. Här presenteras de regler som Snabbväxarna följer samtidigt som den fungerar som en inspirationsbok till förändring. Med hjälp av tydliga uppmaningar hur du ska tänka på ett annorlunda sätt kan du själv forma din framtid som Tillväxtskapare.

Av Lars Diethelm och Michael Engström
Pris 249 kr inkl moms + frakt

Snabbväxarnas hemligheter

Alla företag kan växa!

Boken presenterar de faktorer som snabbväxarna har gemensamt och fungerar samtidigt som en praktisk handbok i tillväxtbyggande. Med hjälp av en handgriplig process och konkreta verktyg kan du, själv eller tillsammans med din ledningsgrupp, utveckla en tillväxtplan för just ditt företag.

Av Lars Diethelm och Michael Engström
Pris 277 kr inkl moms + frakt