Bli licenstagare eller konsult inom tillväxt

Konceptet Ahrens Rapid Growth bygger på omfattande forskning kring företag i tillväxt. Vår forskning har lyft fram tydliga framgångsfaktorer hos företag som växer snabbt, lönsamt och uthålligt. Det har in sin tur resulterat i metoder, verktyg och din bästa chans till rådgivning, utbildning och inspiration.

Ahrens Rapid Growth

Inom konceptet Ahrens Rapid Growth har vi egna konsulter som jobbar med att hjälpa företag. Det finns också ett antal fristående managementkonsulter och affärsutvecklare som licensierar vårt koncept med framgång runt om i Norden. För dig som vill bli konsult eller licenstagare erbjuder vi:

  • En beprövad metod för tillväxt

  • Utbildning, praktik och stöd

  • Vårt material och våra verktyg

Vill du hjälpa andra att växa?